Title: Koncept mimésis a problematizace skutečnosti v literární teorii
Other Titles: Mimetic concept and the problem of reality in Literary Theory
Authors: Balcarová, Kateřina
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Doubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38191
Keywords: mimesis;erich auerbach;anthony nuttall;stephen greenblatt;nový historismus;lubomír doležel;teorie fikčních světů;roland barthes;na cestě;jack kerouac;beat generation.
Keywords in different language: mimesis;erich auerbach;anthony nuttall;stephen greenblatt;new historicism;lubomír doležel;the theory of fictional worlds;roland barthes;on the road;jack kerouac;beat generation.
Abstract: Ústředním tématem této diplomové práce je koncept mimesis. I přes to, že se jedná o koncept klasický, je jeho použití v interpretační praxi tématem velmi živě diskutovaným a stále aktuálním. Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy provedené na románu Na cestě od Jacka Kerouaca dokázat, že mimesis může být funkčním interpretačním aparátem napomáhajícím pochopení daného literárního díla v širších souvislostech.
Abstract in different language: The central theme of this thesis is the concept of mimesis. Despite the fact that it is a classic concept, its use in interpretation practice is very vividly discussed and still up to date. The aim of this diploma thesis is to prove by means of an analysis on the novel On the Road by Jack Kerouac that mimesis can be a functional interpretative apparatus helping to understand the given literary work in a broader context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Balcarova.pdfPlný text práce394,88 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Balcarova_2.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
balcarova_O.pdfPrůběh obhajoby práce380,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.