Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHabrcetl, Vlastimil
dc.contributor.refereePrehradný Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-14
dc.date.accessioned2021-06-25T12:35:17Z-
dc.date.available2020-9-21
dc.date.available2021-06-25T12:35:17Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-27
dc.identifier86747
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44454
dc.description.abstractCílem práce je analýza současného stavu procesu řízení znalostí ve výzkumné organizaci zaměřené na aplikovaný výzkum, identifikace nedostatků či absence nástrojů pro řízení znalostí. Dále zhodnocení aplikovaných metod řízení znalostí, analýza alternativních možností a výběr vhodného souboru nástrojů pro daný typ organizace, a to zejména prostřednictvím návrhu optimalizací procesů řízení znalostí a nových procesů a struktur, které by organizaci umožnily efektivnější správu, kontrolu a distribuci znalostí, společně s vytvořením nástrojů pro přenos technologií, jakožto výstupů výzkumných projektů, do aplikační sféry.cs
dc.format102 s., XIX s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectznalostní managementcs
dc.subjectznalostcs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectintelektuální kapitálcs
dc.subjectsdílení znalostícs
dc.subjectanalýza znalostícs
dc.subjectzavádění znalostního managementucs
dc.subjectznalostní procescs
dc.subjectmetody.cs
dc.titleMetody řízení znalostí a jejich aplikace v prostředí výzkumné organizacecs
dc.title.alternativeKnowledge management methods and their application in the environment of a research organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work aims to analyze the current status of the knowledge management process in an applied research-oriented organization. Special attention is paid to the identification of shortcomings, issues, and/or the absence of tools in the area of knowledge management. Furthermore, evaluation of applied knowledge management methods, analysis of alternative approaches, and selection of a suitable set of tools for a given type of organization, especially through the design of the optimized knowledge management processes are elaborated in detail. New processes and structures enabling the organization the more effective management, control and distribution of knowledge, tools for technology transfer, as well as outputs of research projects are proposed, to improve the applicability in the industrial environment.en
dc.subject.translatedknowledge managementen
dc.subject.translatedknowledgeen
dc.subject.translatedinformationen
dc.subject.translatedintellectual capitalen
dc.subject.translatedsharingen
dc.subject.translatedanalysis of knowledgeen
dc.subject.translatedimplementation of knowledgeen
dc.subject.translatedknowledge processen
dc.subject.translatedmethod.en
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Habrcetl_2021.pdfPlný text práce5,76 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta_DP_Habrcetl.pdfPosudek oponenta práce131 kBAdobe PDFView/Open
Habrcetl_Hodnoceni_vedouciho_DP.docxPosudek vedoucího práce74,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_DP_Habrcetl14062021163202.pdfPrůběh obhajoby práce706,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.