Title: Metody řízení znalostí a jejich aplikace v prostředí výzkumné organizace
Other Titles: Knowledge management methods and their application in the environment of a research organization
Authors: Habrcetl, Vlastimil
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Prehradný Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44454
Keywords: znalostní management;znalost;informace;intelektuální kapitál;sdílení znalostí;analýza znalostí;zavádění znalostního managementu;znalostní proces;metody.
Keywords in different language: knowledge management;knowledge;information;intellectual capital;sharing;analysis of knowledge;implementation of knowledge;knowledge process;method.
Abstract: Cílem práce je analýza současného stavu procesu řízení znalostí ve výzkumné organizaci zaměřené na aplikovaný výzkum, identifikace nedostatků či absence nástrojů pro řízení znalostí. Dále zhodnocení aplikovaných metod řízení znalostí, analýza alternativních možností a výběr vhodného souboru nástrojů pro daný typ organizace, a to zejména prostřednictvím návrhu optimalizací procesů řízení znalostí a nových procesů a struktur, které by organizaci umožnily efektivnější správu, kontrolu a distribuci znalostí, společně s vytvořením nástrojů pro přenos technologií, jakožto výstupů výzkumných projektů, do aplikační sféry.
Abstract in different language: The work aims to analyze the current status of the knowledge management process in an applied research-oriented organization. Special attention is paid to the identification of shortcomings, issues, and/or the absence of tools in the area of knowledge management. Furthermore, evaluation of applied knowledge management methods, analysis of alternative approaches, and selection of a suitable set of tools for a given type of organization, especially through the design of the optimized knowledge management processes are elaborated in detail. New processes and structures enabling the organization the more effective management, control and distribution of knowledge, tools for technology transfer, as well as outputs of research projects are proposed, to improve the applicability in the industrial environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Habrcetl_2021.pdfPlný text práce5,76 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta_DP_Habrcetl.pdfPosudek oponenta práce131 kBAdobe PDFView/Open
Habrcetl_Hodnoceni_vedouciho_DP.docxPosudek vedoucího práce74,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_DP_Habrcetl14062021163202.pdfPrůběh obhajoby práce706,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.