Title: Kulturní adaptace styčného důstojníka pro migraci a doklady během jeho působení v zahraničí
Other Titles: Cultural adaptation of Immigration and document liaison officer during his deployment abroad
Authors: Jolicoeur, Martina
Advisor: Kupka Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50663
Keywords: interkulturní komunikace;adaptace;kulturní šok;reintegrační šok;reverzní šok;styčný důstojník pro migraci a doklady;policie;policie české republiky;policista.
Keywords in different language: intercultural communication;adaptation;culture shock;reintegration shock;reverse shock;liaison officer for migration and documents;police of the czech republic;police;police officer.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou akulturace styčných důstojníků pro migraci a doklady sloužících v zahraničí, a to s cílem zjistit, jak styční důstojníci pro migraci a doklady zvládají proces akulturace v zemi jejich vyslání. Teoretická část se zaměřuje na koncepty interkulturní komunikace, kulturního šoku a akulturačních procesů spojených pobytem v zahraničí a následného návratu zpět do domovské země. Praktická část je založená na kvalitativním výzkumu, který je proveden formou polostrukturovaného rozhovoru a vyhodnocen pomocí tematické analýzy. Výsledky zobrazily schopnost adaptace policistů v novém kulturním prostředí a také pozitivní dopad na jejich soukromý a profesní život po návratu do domovské země.
Abstract in different language: The primary objective of this research is about the problematic of acculturation of liaison officers who have been deployed in foreign countries. Whether they are able to adapt to the different living conditions and culture, especially in the short term period. Also how they are experiencing the culture shock and subsequent reintegration shock after returning to their home country. The theoretical part is about the description of the concept of intercultural communication, culture shock and accultural processes associated with deployment abroad. The practical part is based on a qualitative research, which is conducted through semi-structured interviews with police officers deployed as a liaison officers abroad. The results were evaluated by using a thematic analysis which proved that police officers are able to adapt in a new cultural environment and also they are evaluating their deployment positively in both their private and professional lives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina_Jolicoeur.pdfPlný text práce556,92 kBAdobe PDFView/Open
Jolicoeur_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Jolicoeur_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce972,76 kBAdobe PDFView/Open
Jolicoeur Martina_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce315,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.