Název: Plzeňská filatelie a Ing. Lumír Brendl
Další názvy: Pilsen Philately and Ing. Lumír Brendl
Autoři: Krauzová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Oponent: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54007
Klíčová slova: filatelie;poštovní známka;lumír brendl;světla brendlová;svaz českých filatelistů;plzeň;plasy
Klíčová slova v dalším jazyce: philately;postage stamp;lumír brendl;světla brendlová;union of czech philatelists;pilsen;plasy
Abstrakt: Tato diplomová práce přináší stručný vývoj české a plzeňské filatelie, na jehož pozadí představuje její přední osobnost Ing. Lumíra Brendla, dlouholetého předsedu Svazu českých filatelistů a člena světových filatelistických organizací. Tento slavný filatelista se výrazně podílel na pořádání mnoha výstav, na nichž často působil také jako hodnotitel. Rozsáhlá byla i Brendlova publikační činnost, svými články přispíval do českých a zahraničních periodik, s jeho jménem je však spojeno i několik samostatných publikací. Lumír Brendl se specializoval především na námětovou filatelii, jeho nejslavnější sbírka věnovaná národní historii je uložena v Praze v Poštovním muzeu. Za své odborné působení obdržel celou řadu ocenění, včetně tzv. "filatelistického Oscara". Cílem práce je vytvořit komplexní biografii tohoto filatelisty a přehled jeho odborných aktivit. Práce je sestavena z archivních pramenů, odborných periodik, publikací, webových filatelistických stránek a vzpomínek pamětníků, s jejichž pomocí je tak shrnut Brendlův život a připomenut jeho celkový přínos pro filatelii.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with brief history of Czech and Pilsen philately, in the context of which it presents leading philatelist Ing. Lumír Brendl. He was the long-time president of the Union of Czech Philatelists and a member of world philatelic organizations. This famous philatelist was involved in the organization of many exhibitions, at which he often was a juryman. Brendl´s publishing activity was also important, he published articles in Czech and foreign periodicals, but several publications are also associated with his name. Lumír Brendl specialized mainly in theme philately, his most famous collection deals with national history, we can find this collection in the Postal Museum in Prague. Brendl won also many awards including the "philatelic Oscar" for his professional work. The main aim of the work is to create complete biography of this philatelist and summary of his professional activities. The work is compiled from archival sources, professional periodicals, publications, philatelic website and memories of some narrators. These sources are used to summarize his life and to memorialize his overall contribution to philately.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Anna_Krauzova_Plzenska_filatelie_a_Ing._Lumir_Brendl.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krauzova Anna O.pdfPosudek oponenta práce347,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krauzova Anna V.pdfPosudek vedoucího práce173,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krauzova Anna P.pdfPrůběh obhajoby práce50,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.