Title: Plzeňská filatelie a Ing. Lumír Brendl
Other Titles: Pilsen Philately and Ing. Lumír Brendl
Authors: Krauzová, Anna
Advisor: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Referee: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54007
Keywords: filatelie;poštovní známka;lumír brendl;světla brendlová;svaz českých filatelistů;plzeň;plasy
Keywords in different language: philately;postage stamp;lumír brendl;světla brendlová;union of czech philatelists;pilsen;plasy
Abstract: Tato diplomová práce přináší stručný vývoj české a plzeňské filatelie, na jehož pozadí představuje její přední osobnost Ing. Lumíra Brendla, dlouholetého předsedu Svazu českých filatelistů a člena světových filatelistických organizací. Tento slavný filatelista se výrazně podílel na pořádání mnoha výstav, na nichž často působil také jako hodnotitel. Rozsáhlá byla i Brendlova publikační činnost, svými články přispíval do českých a zahraničních periodik, s jeho jménem je však spojeno i několik samostatných publikací. Lumír Brendl se specializoval především na námětovou filatelii, jeho nejslavnější sbírka věnovaná národní historii je uložena v Praze v Poštovním muzeu. Za své odborné působení obdržel celou řadu ocenění, včetně tzv. "filatelistického Oscara". Cílem práce je vytvořit komplexní biografii tohoto filatelisty a přehled jeho odborných aktivit. Práce je sestavena z archivních pramenů, odborných periodik, publikací, webových filatelistických stránek a vzpomínek pamětníků, s jejichž pomocí je tak shrnut Brendlův život a připomenut jeho celkový přínos pro filatelii.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with brief history of Czech and Pilsen philately, in the context of which it presents leading philatelist Ing. Lumír Brendl. He was the long-time president of the Union of Czech Philatelists and a member of world philatelic organizations. This famous philatelist was involved in the organization of many exhibitions, at which he often was a juryman. Brendl´s publishing activity was also important, he published articles in Czech and foreign periodicals, but several publications are also associated with his name. Lumír Brendl specialized mainly in theme philately, his most famous collection deals with national history, we can find this collection in the Postal Museum in Prague. Brendl won also many awards including the "philatelic Oscar" for his professional work. The main aim of the work is to create complete biography of this philatelist and summary of his professional activities. The work is compiled from archival sources, professional periodicals, publications, philatelic website and memories of some narrators. These sources are used to summarize his life and to memorialize his overall contribution to philately.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Anna_Krauzova_Plzenska_filatelie_a_Ing._Lumir_Brendl.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Krauzova Anna O.pdfPosudek oponenta práce347,24 kBAdobe PDFView/Open
Krauzova Anna V.pdfPosudek vedoucího práce173,04 kBAdobe PDFView/Open
Krauzova Anna P.pdfPrůběh obhajoby práce50,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.