Název: Vědomí a jeho neuronální koreláty
Další názvy: Consciousness and its neural correlates
Autoři: Babická, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Oponent: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24720
Klíčová slova: pojmosloví;terminologie;vědomí;analýza;uvědomění;neurální koreláty;pojmy vědomí;stupně vědomí;fenomenalita
Klíčová slova v dalším jazyce: terminology;consciousness;analysis;awareness;neural correlates;concepts of consciousness;degrees of consciousness;phenomenality
Abstrakt: Kognitivněvědní terminologie disponuje velkým množstvím pojmů vědomí, v němž panují značné nejasnosti. Analyzuji výběr těchto konceptů a jeho významových variet za účelem odhalení konkrétních nepřesností, zejména synonymních a homonymních výrazů. Dále se zaměřuji na možné struktury vědomí, které jsou užitými koncepty reflektovány. V závěru svou analýzu hodnotím a diskutuji o možných řešeních této situace v pojmosloví.
Abstrakt v dalším jazyce: Terminology of cognitive science contains wide range of concepts of consciousness. Using these concepts is often ambiguous, thus I analyze certain selection of the concepts of consciousness in order to reveal specific inaccuracies (especially homonymous and synonymous terms). Also I focus on probable structures of consciousness that follow from from the given concepts. At the end, I appraise the conceptual analysis, and discuss on possible solutions of the problematic situation in cognitive terminology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Babicka_Jirina_diplomova_prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
babicka_polak.pdfPosudek vedoucího práce649,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
babicka_murgas.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babicka Jirina.pdfPrůběh obhajoby práce62,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24720

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.