Title: Vědomí a jeho neuronální koreláty
Other Titles: Consciousness and its neural correlates
Authors: Babická, Jiřina
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24720
Keywords: pojmosloví;terminologie;vědomí;analýza;uvědomění;neurální koreláty;pojmy vědomí;stupně vědomí;fenomenalita
Keywords in different language: terminology;consciousness;analysis;awareness;neural correlates;concepts of consciousness;degrees of consciousness;phenomenality
Abstract: Kognitivněvědní terminologie disponuje velkým množstvím pojmů vědomí, v němž panují značné nejasnosti. Analyzuji výběr těchto konceptů a jeho významových variet za účelem odhalení konkrétních nepřesností, zejména synonymních a homonymních výrazů. Dále se zaměřuji na možné struktury vědomí, které jsou užitými koncepty reflektovány. V závěru svou analýzu hodnotím a diskutuji o možných řešeních této situace v pojmosloví.
Abstract in different language: Terminology of cognitive science contains wide range of concepts of consciousness. Using these concepts is often ambiguous, thus I analyze certain selection of the concepts of consciousness in order to reveal specific inaccuracies (especially homonymous and synonymous terms). Also I focus on probable structures of consciousness that follow from from the given concepts. At the end, I appraise the conceptual analysis, and discuss on possible solutions of the problematic situation in cognitive terminology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babicka_Jirina_diplomova_prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
babicka_polak.pdfPosudek vedoucího práce649,14 kBAdobe PDFView/Open
babicka_murgas.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Babicka Jirina.pdfPrůběh obhajoby práce62,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.