Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 208
Štěpničková, Lenka
Hudební klima v rodině dítěte mladšího školního věku

This undergraduate thesis topic is Musical Climate in the Family of a Child of younger school age. It aims to characterize the importance of music education for the child's development and examine if parents continue to support their children's development in the music educ...

Tonárová, Kateřina
Rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím hudebních činností v MŠ

This bachelor thesis deals with the development of the personality of preschool children through musical activities. The aim of the bachelor thesis is to point out the relationship between music and the development of the child, to evaluate the positive effects of musical activitie...

Aubrechtová, Magdalena
Poslání hudby v osobnostním rozvoji dítěte mladšího školního věku

Annotation: The bachelor thesis "The Role of Music in the Personality Development of the Child at the Beginning of Schooling" deals with the influence of music on the personality development of the child of younger school age, specifically at the beginning of his/her ...

Hudecová, Jana
Hlasový rozsah předškolních dětí a rozvoj jejich pěveckých dovedností

This bachelor thesis focuses on the vocal range and vocal skill development of children aged 4 to 7 years. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part contains information regarding the preschool child's voice, musical abilities and skills. The practical par...

Cajthamlová, Lucie
Pohyb jako cesta k prožívání vážné hudby

The aim of the bachelor thesis on Movement as a way to classical music is to create a set of musical movement activities that will help to bring classical music closer to preschool children. It is intended not only for kindergarten teachers but also for parents. In&#...

Trávníčková, Markéta
Haydnovy hudební slavnosti - čtvrtstoletí provozování staré hudby na jihozápadě Čech

Haydn's Music Festival is a reminder of the nearly forgotten stay of one of the greatest musicians of his time in Dolní Lukavice - Joseph Haydn. It is an international festival that is a very significant cultural event for the entire Pilsen region. It hosts many ...

Nejdlová, Karolína
Vývoj a využití vlastní učební pomůcky pro hudební výchovu v předškolním a mladším školním věku

The aim of the thesis is to strengthen a positive attitude towards music education by the means of production of own musical teaching aids for children of preschool and younger school age. The work also focuses on the benefits of making musical instruments and the importa...

Schneedörflerová, Viktorie
Pěvecký sbor Šumavan a jeho místo v hudebním životě Klatov na počátku nového tisíciletí

My bachelor thesis aims to compare the activities of the Šumavan choir under the direction of Drahomíra Hostýnková and Jaroslav Pleticha. The bachelor thesis is divided into five chapters. The first chapter contains a description of the choir from history to the present. The s...

Šlaufová, Eva
Dechová kapela Nýřaňanka

This thesis encompasses the formation of the Nýřaňanka brass band and its development, and prominent people connected to the band. The thesis is divided into four parts. The first part focuses on the history of the band, changes in management, the key figure of Vladimír V...

Švec, Michal
Úloha hudby v reklamě

This bachelor's thesis discusses the importance of music in advertisements. This work aims to clarify respondents' emotional responses to this advertisement type of music. The work gradually describes the possibilities of applying this type of music, its requirements, and its functions.&#...

Burešová, Natálie
Rytmus a tělo jako východisko pro hudebně pohybový rozvoj dětí předškolního věku

The main aim of this bachelor thesis is to elaborate on the melodic-movement development of preschool children. The thesis is divided into a theoretical and a practical part, The theoretical part contains a detailed definition of the concept of rhythm in all its possible meani...

Böhmová, Michaela
Psychologické základy poslechu hudby ve škole

The bachelor thesis deals with the psychological foundations of listening to music at school. It deals with music perception and its psychological and physiological foundations. Furthermore, it deals with music listening in school, where it discusses its goals and possibilities of realizatio...

Brunnerová, Adéla
Tréma při zpěvu a jak s ní pracovat

The bachelor thesis deals with stage fright during singing, its laws, manifestations, and causes. The thesis mainly focuses on methods and techniques for working with stage fright. The research focuses on preventing stage fright, which further concentrates on the intensity of stage frig...

Čajka, Marek
Základní umělecká škola v Dačicích a její význam pro hudební kulturu regionu

This bachelor's thesis is entitled "Dačice Elementary Art School and its importance for the music culture of the region". The first chapter describes Dačice, the town where the school is located. It focuses on basic information about the city, its history, the present,...

Svobodová, Štěpánka
Hudební vzdělávání dětí se zrakovým postižením

My Bachelor's thesis focuses on people with impaired vision, parvcularly in music educavon. My thesis aimed to invesvgate and understand the educavon problems of subjects with complete or parval vision loss. Furthermore, I sought to expand my theorevcal knowledge with pracvcal experience...

Cajthaml, Jan
Pojetí hudební výchovy podle Jana Amose Komenského

This bachelor thesis deals with the personality of Jan Amos Comenius and his view of music and music education. The aim is to describe the person of Jan Amos Comenius in relation to music, and how this relationship was formed, to write down his pedagogical views and&...

Škubalová, Tereza
Zpěvníky Marie Kružíkové a jejich využití v MŠ

The bachelor thesis deals with the songbooks of Marie Kružíková and their use in kindergarten. The main goal is to introduce songbooks, describe selected songs with possible use and assign other activities to the songs. The thesis is divided into theoretical and practical part....

Koudelová, Simona
Protest song a jeho představitelé

This bachelor thesis characterizes the protest song and analyzes foreign and Czech protest songs of selected authors. The first chapter of this bachelor thesis defines the terms that are related to the protest song itself. There are mainly genres that are most often used in&#x...

Tafatová, Kateřina
Muzikál jako fúze hudebních a dramatických činností na 2. stupni ZŠ a víceletých gymnázií

In the beggining this bachelor thesis presents the musical genre, its brief characteristics and its short history in Czech republic and abroad. In the following part are discussed musical and drama classes which create a starting point for the subsequent chapter about their mutual&...

Slabý, Michal
Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech a její význam pro hudební kulturu regionu

The bachelor thesis deals with the Josef Klička Elementary School of Art in Klatovy and its connotation for the musical culture of the region. It is divided into seven chapters. It focuses on history, where Josef Klička is also mentioned, after whom the school was named.&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 208